in englishAuf deutschmagyarul
Kapcsolat | Sajtószoba | Oldaltérkép
Ön itt áll: Aktuális > Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A Vecse Komplex Kft. (székhely: 1171. Budapest, Pásztorfalva utca 50. ,cégjegyzékszám: Cg.01-09-728598, adószám: 13307967-2-42) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általá- nos adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
http://www.dunaihajospalinka.hu
http://www.webshop.dunaihajospalinka.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
http://www.dunaihajospalinka.hu/hu/adatvedelem
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Vecse Komplex Kft. / Szita János Ügyvezető igazgató 
Székhely: 1171. Budapest, Pásztorfalva u. 50.

Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el pdf formátumban.


„Szép butella az én nevem, ha jó pálinka van bennem. Ha pálinka nincsen bennem, üres cserép az én nevem.”
Koncz Gábor  
Palinkasarok